top of page

Information om nya

Dataskyddsförordningen – GDPR

Den 25 maj 2018 träder nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.

Stockholm Städgross AB hanterar en del personuppgifter och vi är måna om att det sker på ett säkert och lagenligt sätt. Det innebär att vi förändrar vårt sätt att arbeta med personuppgifter och begränsar tillgången till sådana uppgifter. Vi behöver dock registrera en del personuppgifter från våra kunder av säkerhetsskäl, för att kunna upprätthålla en bra affärsrelation samt av lagstadgade skäl.

Det är viktigt att veta att nedanstående gäller personuppgifter och inte juridisk person. Det är också bra att veta att det är ert ansvar att inhämta godkännande och informera den personal ni väljer att lämna personuppgifter till oss om. Vi är inte personuppgiftsbiträde till er men vi är skyldiga att beskriva hur vi hanterar tillhandahållna personuppgifter, vad de används till och varför vi behöver dem.

Vi använder de personuppgifter som ni valt att tillhandahålla oss för att kunna identifiera och säkerställa att personer har rätt att handla på ert konto i våra butiker eller online. Vår kassapersonal kan kräva att er personal legitimerar sig för att bekräfta att de har rätt att handla och inte har andra syften.

Därför är det också av största vikt att ni meddelar oss då någon personal inte längre har rätt att handla på ert konto, exempelvis då personen slutar sin anställning hos er. Då raderar vi omedelbart dessa personuppgifter från vårt system

Vid köp i vår webbshop, som är förbehållna våra registrerade användare, måste du logga in med ditt unika användarnamn och lösenord. Informationen kommer att användas för att bekräfta att du är en auktoriserad användare och inte har några andra syften.

Vad gäller personuppgifter i övrigt – som e-postadresser, namn, telefonnummer med mera till kunder och anställda hos er som kundföretag så hanteras dessa med sekretess och största integritet. Stockholm Städgross AB hanterar endast de uppgifter som behövs för att fullfölja åtagandet i vår gemensamma affärsrelation samt att följa lagstadgade skyldigheter

Vi lagrar denna information på säkra servrar och kan komma att dela med oss av denna information till befintliga och framtida bolag inom koncernen.

Du har enligt lag rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, förutsatt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Vill du ha information om vilka personuppgifter vi har, vill göra rättelser, radera uppgifter eller ha annan information om hur vi tillämpar Dataskyddsförordningen så ska det göras skriftligen till info@grossen.se

Personuppgiftsansvarig enligt lag är: Stockholm Städgross AB 559145-557

bottom of page