top of page

Framåt för en
hållbar utveckling

Vi som företag och den roll vi spelar på marknaden ger oss möjligheten att bidra till att vara med och skapa en hållbarare utveckling för oss och för våra kommande generationer. Vi ser det som ett privilegium att kunna påverka men också ett viktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarstagande.

Riktlinjerna för hur vi på Stockholms Städgross bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt.

Vi gör våra värderingar och etiska regler till konkreta handlingar för att kunna fortsätta leva upp till vårt samhällsansvar.

NPP & produktutveckling för en minskad miljöbelastning.

bottom of page